Home
 
  About CIE-USA
   Current NC Officers 
   Bylaws 
   History
 
 
 
  
  
  
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
   
2021 National Council
       
NC Officers      
       
      Chair Monsong Chen    
      Vice Chair Xiaoxi Wang    
      Treasurer Xinfen Chen    
       Executive Secretary Changjiang Feng
       
NC Representatives      
       
     Dallas: Claire Jung Lun Tsuei Grace Tyler
  Simon Chang Tiger Zhou Xinfen Chen
       
     New York:  Cheng-Yi Lin Jeng-Ben Yau Kun-Lung Wu
Monsong Chen Frank Shih Pin-Yu Chen
       
     New Mexico: Yung Sung Cheng Pengchu Zhang Edward Hong
Lijiang Bu Percy Ng
       
     OCEESA: Jinghui Niu Wei-Ping Pan Jason Wen
Ben Shao-Yuan Leu Chin-Min Cheng
       
     San Francisco:  Raymond Chen Brian Pan David Fong
Bill Kao Jonanthan Chiang Libo Weng
       
     Seattle: Xiaoxi Wang Gina Li Angelina Huang
  Jenny Chang Kai Wang Matthew Ma
       
     Southern California: Chuching Wang Wen Cheng Wei Li
  Tony Torng Mabel Hsi Scarlett Kwong
       
NC Advisors      
  Mark Carpenter Rong Chang Yung Sung Cheng
  Wei-Ping Pan Xiaoxi Wang David Fong
  Chuching Wang Bing Liang Neris
       
   For the detailed 2021 NC organization, please click here!